2013
1

C3A Wijzerartikel

Dit artikel verscheen in de C3A wijzer

Bureau Bouwtechniek pakt uit met eerste Revit-realisaties

februari 2013

zie www.b-b.be voor meer info
ivm Bureau Bouwtechniek

Bureau Bouwtechniek is een toonaangevend studie- en adviesbureau gespecialiseerd in bouwtechniek. Het bureau met vestiging in Antwerpen behoort tot de top van België op gebied van technisch advies, projectondersteuning, veiligheidscoördinatie, energie & comfort, audits en procesregie. BB maakt zijn reputatie waar door te excelleren in een doorgedreven technische expertise en gretig te investeren in de kennisontwikkeling van zijn werknemers. De in dit artikel geïllustreerde Revit-projecten van Bureau Bouwtechniek zijn een actueel voorbeeld van het topniveau waarop er bij BB aan bouwtechniek gedaan wordt.

Ir. Arch. Paulus Present, projectarchitect en technisch ontwerper, is bij BB auteur van deze Revit-creaties. Hoewel hij al in 2008 een vijfdaagse basiscursus Revit bij C3A bijwoonde, duurde het tot 2010 voor Paulus Present zijn eerste Revit-project in de praktijk kon uitwerken. Het nieuwe Havenhuis (Zaha Hadid Architects) mocht de spits afbijten, daarna volgden het Administratief Centrum Leiespiegel (Tony Fretton Architects) en de IT- labo’s en het Datacenter van de UGent (evr-Architecten). Het Revit-ontwerp wordt in deze voorbeelden telkens complexer en evolueert naar een steeds gedetailleerder uitvoeringsproject, uiteindelijk met inbegrip van de integrale meetstaat. 

 

Havenhuis Antwerpen

Het project

De Britse toparchitecte Zaha Hadid heeft in oktober 2012 het startsein gegeven voor de realisatie van het Havenhuis, de nieuwe hoofdzetel van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen aan het Kattendijkdok. Met dit nieuwe hoofdkantoor, dat in 2015 wordt opgeleverd, komt het Havenbedrijf tegemoet aan het nijpende plaatsgebrek in zijn huidige hoofdzetel. Daarnaast zal het nieuwe Havenhuis een symbolische toegangspoort vormen tot het havengebied.

Het nieuwe gebouw wordt de werkplek van zo’n 500 medewerkers van het Havenbedrijf. Een gedeelte van de landschapskantoren en vergaderzalen wordt voorzien in het bestaande gebouw, de voormalige brandweerkazerne. Deze ruimtes zullen toegankelijk zijn vanuit het centrale atrium. In het nieuwe volume zijn niet alleen landschapskantoren en vergaderzalen voorzien, maar ook een auditorium en panoramisch bedrijfsrestaurant. Dit gedeelte is bereikbaar voor medewerkers en bezoekers via panoramische liften. De kostprijs van het nieuwe Havenhuis wordt geraamd op 50 miljoen Euro.

 

Het ontwerp

Zaha Hadid wordt wereldwijd erkend als een invloedrijke architecte. De voorbije 30 jaar werden al heel wat opmerkelijke gebouwen aan het palmares van haar architectenbureau toegevoegd. Hadid streeft ernaar om in haar ontwerpen de verbondenheid tussen architectuur, landschap en geologie weer te geven. Dat resulteert vaak in onverwachte en dynamische architecturale vormen. In het sensueel lijnenspel in haar ontwerpen herkennen we de persoonlijke handtekening van de architecte.

 

Het nieuwe Havenhuis is een tweeledig ontwerp: een dynamisch balkvormig volume  van ongeveer 105m lang en 4 bouwlagen hoog wordt opgetild boven de voormalige brandweerkazerne, waardoor dit beschermde gebouw – dat bovendien gerestaureerd wordt - een nieuw elan krijgt. Deze twee onderdelen maken van het Havenhuis een nieuwe volumetrische constellatie die indrukwekkende vergezichten biedt over stad en haven. De nieuwbouwgevels zijn opgebouwd uit glazen driehoeken, die lichtjes roteren ten opzichte van elkaar zodat de lichtinval steeds veranderende reflecties oplevert. De nieuwe vorm doet denken aan een schip dat de haven binnenvaart, maar verwijst anderzijds ook naar diamanten en appelleert daarmee aan het imago van Antwerpen als haven- en diamantstad!

 

De uitvoering

Het bijzondere ontwerp stelt ook de aannemers die het Havenhuis zullen bouwen voor een uitdaging. De ervaren algemene aannemer Interbuild NV, deel van de Koninklijke BAM-groep zal ook zijn Revit-specialisten inzetten op dit project.  Ze hebben ervoor gekozen om een samenwerking met BIM Plan op te starten tijdens de uitvoeringsfase van dit prestigieuze project. BIM Plan (ook aangesloten bij de C3A-Userclub) wordt ingeschakeld voor het detecteren, signaleren en communiceren van potentiële conflicten in de BIM modellen van de deelnemende partijen.

Onderaannemer Victor Buyck Steel Construction, die de stalen constructie van 1500 ton voor zijn rekening neemt, heeft er voor gekozen om de constructie modulair te bouwen met 6 grote stukken. De staalstructuur van het bovenvolume bestaat uit drie vakwerkspanten die drie bouwlagen hoog zijn. Het middelste spant is vlak, terwijl de twee gevelspanten geplooid zijn rond één van de diagonalen.

 

Groven+ uit Puurs ontwikkelt de aluminium en glazen gevels en staat ook in voor de realisatie ervan. Ook Groven+ is een ervaren aannemer, maar geeft toch aan dat dit veruit het moeilijkste project is dat ze tot nu toe aanpakten.

 

Revit-realisatie door BB

Het BIM model, de grafische uitwerking en voorstelling van de glasgevels werden in Revit ontwikkeld door gebruik te maken van adaptive components. De adaptive referencepoints werden eerst in Excel berekend en daarna als adaptive components in Revit - families uitgewerkt.

Berekening van de adaptive referencepoints in Excel

Analyse van de adaptive referencepoints in Excel

Schedule in Revit
van de gevelpanelen

Adaptive component in massing environment - diagonaal element

Adaptive component in massing environment - Family Types

Adaptive component met de adaptive referencepoints

 

 

Het nieuwe Havenhuis in Antwerpen was het eerste project dat BB ontwikkelde met de Revit Architecture software. Sinds versie 2010 maakt de massing environment met bijhorende adaptive component family templates een integraal deel uit van de Revit-software. Deze adaptive component families werden intensief gebruikt bij de opbouw van de complexe glasgevels van de bovenbouw. In het nieuwbouwgedeelte bevinden zich talrijke wand- en raamgehelen die zowel schuin als gebogen staan. Een grote uitdaging in dit project was bijgevolg om werkwijzen in Revit te ontwikkelen die het tekenen en modelleren van dergelijke complexe geometrieën mogelijk maakten.

fig.: doorsnede doorheen bestaande gebouw en nieuwbouw, ontwerpfase

 

Animatiefilm 

Van de toekomstige realisatie van het nieuwe Havenhuis werd een vijf minuten durend animatiefilm gemaakt door visualarch.eu in opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Wie dit filmpje wil bekijken, kan hiervoor terecht in het MAS Havenpaviljoen waar het filmpje op regelmatige (maar geen vaste) tijdstippen zal worden vertoond.

Op het web is deze film ook te zien op YouTube:

bekijk hier deze 5 minuten animatiefilm op YouTube !

 

 

Project in uitvoering 

Op deze website van Bureau Bouwtechniek kan je de uitvoering van dit project op de voet volgen:
zie http://b-b.be/nl/portfolio/nieuw-havenhuis/

 

 


Administratief Centrum Leiespiegel

Het project

Het nieuwe Stadhuis en Administratief Centrum Leiespiegel in Deinze, ontworpen door het Britse Tony Fretton Architects, voorziet  8000 m2 werkruimte voor 100 medewerkers, een stadsarchief, een cafetaria, een 250m2 grote raadzaal, publieke vergaderruimten en individuele kantoren voor de burgemeester en het schepencollege.

 

Het ontwerp

De Leiespeigel is bekleed met Italiaanse natuursteen, wordt natuurlijk geventileerd en genereert warmte en koeling hoofdzakelijk via grondenergieopslag.  De raadzaal heeft dubbel hoge raampartijen die toelaten dat de activiteiten in de raadzaal en het plafondkunstwerk aanschouwelijk zijn voor de Deinzenaars.

 

Revit-realisatie door BB

Het nieuw Administratief Centrum is het eerste BB project waar alle te meten bouwelementen volledig volgens de meetcode opgebouwd en getekend werden. Bijgevolg is dit ook het eerste project waar de meetstaat integraal in Revit gegenereerd werd. Zowel het architectuur-  als het stabiliteitsmodel werden door Bureau Bouwtechniek als afzonderlijke bestanden getekend en in elkaar gelinkt.


IT labo’s + Datacenter UGent

section-box in Revit overheen het volledige gebouw

Het project

Het Gentse architectenbureau evr ontwierp i.o.v. de UGent een torengebouw op de campus Ardoyen te Zwijnaarde. Deze site zal in 2014 naast de universiteit ook een wetenschapspark en kantoorzone huisvesten. De invalshoek ‘efficiënt ruimtegebruik’ leverde een dens gestapeld volume bestaande uit een sokkel met daarop een kantoor- en labotoren van 13 bouwlagen op.


Het ontwerp

De toren is opgevat als een stapeling van kolomvrije en flexibel in te richten kantoor- en onderzoekplateau’s rondom een centrale kern. Het gelijkvloers en de eerste bouwlaag worden aan de pleinkant ingenomen door transparante publieke functies zoals een vakbibliotheek, een klein auditorium, enkele grote leslokalen en een onthaal met rustruimtes. Het voorplein is opgevat als een openlucht verblijfsruimte met een ruime fietsenstalling, zitsculpturen, een waterpartij en enkele bomen.

 

Revit-realisatie door BB

Voor dit project werd voor de eerste maal samengewerkt met externe partijen in Revit. Het stabiliteits- en MEP model werden aangeleverd door Arcadis, terwijl BB zich toelegde op het architectuurmodel. Het stabiliteitsmodel en het MEP model werden gelinkt in het architectuurmodel waardoor dit uitermate geschikt was als coördinatietool tussen de verschillende partijen.

Op projectteamvergaderingen werd geregeld gebruik gemaakt van de section box tool om complexe aansluitingen te verduidelijken. Vrijwel alle componenten uit dit project werden gebouwd op basis van de generic model family template. Door- en window categorieën en andere werden ongebruikt gelaten wegens een te beperkende en stringente parameterstructuur en modelleeromgeving. De generic model family omgeving voorzag BB van de nodige gebruikers- en interpretatievrijheid in het opbouwen van de verschillende componenten. Alle bouwelementen in dit project werden automatisch gemeten in Revit, wat resulteerde in een meetstaat van ongeveer 16000 lijnen. Slechts 30 lijnen dienden achteraf handmatig te worden toegevoegd.

 

 

Over Bureau Bouwtechniek

Ir. Arch. Paulus Present, projectarchitect en technisch ontwerper, de revit-auteur van deze projecten

Bureau Bouwtechniek werd in 1995 opgericht als het eerste bureau dat zich uitsluitend toespitst op technische adviesverlening bij het bouwen. BB specialiseerde zich als schakel tussen architect en aannemer en vertaalt het ontwerp of concept van de eerste partij in een technisch uitvoerbaar project voor de tweede.  Anno 2013 telt BB 50 werknemers en is het uitgegroeid tot een toonaangevend studie- en adviesbureau voor architecten en bouwheren. Naast technisch advies behoren vandaag ook projectondersteuning, veiligheidscoördinatie, energie & comfort, audits en procesregie tot de werkdomeinen van BB. 

De doorgedreven technische expertise van BB creëert een meerwaarde voor zijn klanten. Specialisten binnen het bureau staan garant voor een geactualiseerde kennis van de nieuwste, duurzame bouwtechnieken en hun toepassingen. Bureau Bouwtechniek realiseert zijn projecten in nauwe samenwerking met zijn opdrachtgevers. Als betrokken en ervaren bureau kan BB inzetten op grote bouwprojecten, maar blijft het flexibel genoeg om ook persoonlijk maatwerk af te leveren.

Vanuit zijn thuisbasis in Antwerpen, realiseert BB projecten in heel België, vaak in internationale samenwerkingsverbanden. Tot enkele van hun gerealiseerde referenties behoren: het designcentrum De Winkelhaak in Antwerpen, architecten fase 1 (1999) Manders & Pittillion (Antwerpen) en fase 2 (2004) Gigantes Zeghelis Architects (Athene/Londen); het cinemacomplex Sauvenière in Luik (2007), Architectenbureau V+ (Bureau vers plus de bien-être) (Brussel) en het Museum aan de Stroom (MAS) in Antwerpen (2000), Neutelings Riedijk Architecten (Rotterdam). Op dit moment bouwt BB o.a. mee aan: het Havenhuis in Antwerpen (2009), Zaha Hadid Architects (Londen); de Basisschool Émile Bockstael in Laken, (2007) Nimptsch Architekten (Keulen) en het stadhuis in Montigny-Le-Tilleul (2010), V+.